Snabbare, smartare, bättre

Vi hjälper företag att skapa affärsvärde, snabbare.

Få klarhet, överblick och en gemensam målbild. Etablera strategier, prioritera rätt, ta snabba beslut eller utveckla ert värdeerbjudande. Skapa innovativa produkter som användare älskar eller bara förståelse för den digitala verklighet vi lever i och dess möjligheter. Vad ditt företag än behöver hittar vi vägen framåt tillsammans. Boka in en workshop i vår Konceptstudion eller en föreläsning av någon av våra experter redan idag.

 • Growth strategy

  Tillsammans identifierar vi hur ditt företag kan skapa tillväxt genom digitala initiativ— smart, snabbt och lönsamt. För att skapa hållbar tillväxt krävs noggrann analys och förståelse av företagets styrkor och svagheter samt marknadsförhållanden. Vi ser till att ditt företag blir väl rustade för framtidens digitala landskap.
 • Digital produktutveckling

  Digital produktutveckling är avgörande för att företag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga i dagens marknad. Genom att använda agila och iterativa metoder skapar vi snabbt resultat som ditt företag kan använda för att kickstarta er produktutveckling.
 • Innovation

  Vi brinner för innovation och har under lång tid arbetat med att utveckla företags innovationsarbete och processer. Genom att prioritera innovationsarbete vet vi att ditt företag kan skapa en stark och differentierad position på marknaden, vilket gör er mindre sårbara för konkurrens och förändringar på marknaden.
 • AI och datadrivet

  Utnyttja ditt företags data. Genom att arbeta datadrivet med stöd av AI kan företag förbättra effektiviteten och lönsamheten samtidigt som de kan skapa nya affärsmöjligheter. Det är därför viktigt för företag att förstå potentialen i AI och att ha en strategi för att utnyttja tekniken på ett effektivt sätt.
 • Digital framgång med hjälp av AI

  Ta fram en övergripande vision som fungerar som vägledning för verksamhetens beslut. Visionen ska vara ambitiös, inspirerande och skapa en gemensam bild över vilken riktning er verksamhet tar samt hur er digitala produkt ska utvecklas nu och i framtiden. Att ha en stark vision kan bidra till att verksamheten tar välgrundade beslut som är i linje med dess syfte och mål. Det kan också hjälpa till att navigera genom förändringar och utmaningar som kan uppstå.

 • Ta din idé från hisspitch till MVP

  Ett digitalt ekosystem är ett nätverk av lösningar som ett företag använder för att driva sin verksamhet. För att skapa framgångsrika digitala produkter i världsklass måste du veta hur ditt ekosystem ser ut, vilka komponenter som ingår, hur de samspelar, vad som kan effektiviseras etc. Genom att kartlägga och förfina ert ekosystem kan ni skapa en mer sömlös användarupplevelse, erbjuda nya produkter och tjänster och slutligen maximera värdet med produkten och era intäkter. 

 • Digital Roadmap – vart är ditt företag på väg?

  Hur kommer ni vidare med er digitala affär? Vad kan ni göra för att även fortsättningsvis möta kundens behov genom att använda den data ni har i ett nytt sammanhang? Vi identifierar tillsammans idéer, lösningar och funktioner som leder er affär framåt och prioriterar dessa utifrån störst affärsnytta i er digitala affär.

 • Maximera effekten av era digitala initiativ

  Under detta pass utför vi tillsammans en effektkartläggning – en metod för att identifiera idéer på lösningar som sedan prioriteras efter vilka som har störst positiv effekt på din digitala affär. Resultatet är en ökad förståelse för din digitala affär och konkreta förslag på hur du stärker den. Med dig får du en tydligare bild av era mål, er målgrupp och deras behov samt en lista över möjliga funktioner, prioriterade på ett sätt som gör verklig skillnad för din verksamhet.

 • Design sprint: identifiera hur du skapar din digitala produkt snabbare

  En tvådagarssprint inspirerad av Googles Design Sprint-process. Vi har ställt samman en komprimerad och optimerad version av originalet där vi plockat russinen ur kakan för att snabbt få konkreta resultat, men även för att känna på hur det är att jobba med en Design Sprint. Under sprinten prototypiserar vi din produkt- eller tjänsteidé, så att du faktiskt kan börja validera och testa den mot kund och ta reda på hur du ska gå vidare.

 • Strategi för din digitala produkt

  Du har en god idé om vad som ska bli nästa digitala produkt eller tjänst, men du behöver komma vidare för att faktiskt genomföra den. Hur behöver ni prioritera och hur får du med dig resten av verksamheten? Genom att ta fram en produktstrategi tillsammans med oss får du fram ett underlag som tar er vidare.


 • Bli inspirerad

  Genom ett pass i konceptstudion eller via en föreläsning av någon av våra experter kommer du få inspiration och lärdomar om hur du kan utveckla din affär eller produkt. Vårt mål är att du efter en session med oss har nya uppslag eller idéer som är konkreta och som går att agera på direkt.

 • Arbeta kreativt och innovativt

  Tillsammans hittar vi sätt att utforska din affär med nya ögon och på nya oväntade sätt. Du och ditt team får arbeta kreativt, effektivt och smart för att snabbt hitta vägar framåt. I konceptstudion är det högt i tak och att misslyckas och testa nya idéer uppmuntras i varje steg. 

 • Tanka ditt team med ny energi

  I konceptstudion arbetar vi snabbt, smart och kostnadseffektivt för att få nya idéer eller skapa klarhet kring en utmanande organisatorisk frågeställning. Från konceptstudion får du med dig underlag, metoder och verktyg som du och ditt team direkt kan arbeta vidare med. En riktig energiboost för er verksamhet.