LET’S COCREATE

Så skapar du moderna
digitala tjänster

Ladda ner gratis E-bok

Från Hisspitch till MVP

Utveckla din digitala tjänst

Dina nutida och framtida kunder lever uppkopplade liv. För att nå ut till dem räcker det inte längre med att leverera kraftfull mjukvara eller digitalisera processer. För att bli framtidens vinnare behöver du skapa engagerande och konkurrenskraftiga digitala upplevelser och produkter. Sådana upplevelser kräver inte bara stor teknisk kunskap, utan även affärskännedom och moderna designmetoder.

De tre magiska ingredienserna

De tre magiska ingredienser som krävs för att utveckla en framgångsrik digital affär är affär, teknik och design. Med alla dessa komponenter på plats kan du skapa såväl hållbara och lönsamma som älskade produkter. Det är viktigt att inse att din produkt inte bara ska byggas, den ska också vara lönsam och användarvänlig. När du startar din digitala resa behöver du därför ha följande frågor i åtanke: 

 • Var finns affären och hur gör jag den lönsam nu och i framtiden?

  För att skapa hållbara och lönsamma produkter måste din verksamhet behärska alla delar av en digital affär. Första steget mot att identifiera vad som krävs är att ta fram en affärsmodell. Den ligger sedan till grund för ert arbete framåt och säkerställer att ni gör rätt saker för att lyckas.

 • Hur skapar jag en produkt som användarna älskar?

  En produkt kan vara hur snygg och funktionell som helst, men utan att tillgodose ett verkligt behov eller lösa ett problem så kommer den misslyckas. Det är här design kommer in. Designarbete handlar om att identifiera vilka som ska använda din produkt och vilka behov de har. Först då kan du skapa en produkt som är både lönsam och älskad av dina användare.  

 • Hur utvecklar jag kostnadseffektivt och hållbart med modern teknik?

  Antalet tekniska verktyg och ramverk ökar ständigt. Därför är det  viktigare än någonsin att du redan från början av ditt utvecklingsprojekt har koll på vad som lämpar sig bäst för just din produkt. Utvärdera vilka alternativ som finns och säkerställ att de uppfyller dina krav och förväntningar. 


Framgångsfaktorer vid
utveckling av digitala produkter

 • Förstå kundbehovet

  En grundläggande förutsättning för att utveckla en framgångsrik digital produkt är att förstå dina kunders behov och utmaningar. Identifiera vad som driver dina kunders beslut och utveckla en produkt som tillfredsställer deras behov.
 • Teknisk stabilitet

  Teknisk stabilitet är en annan viktig framgångsfaktor. Din produkt måste fungera som den ska utan buggar eller andra tekniska problem som kan påverka användarupplevelsen negativt.
 • Continuous development

  Din digitala produkt måste vara användarvänlig för att dina kunder ska vilja använda den. Det är viktigt att din produkt är lätt att navigera, enkel att använda och ger ett snabbt resultat.
 • Skalbarhet

  När din produkt växer och får fler användare måste den också kunna skalas upp för att hantera ökad belastning. En skalbar produkt är en förutsättning för att kunna möta kundens behov på lång sikt.
 • Säkerhet

  Säkerhet är en viktig faktor för alla digitala produkter. Din produkt måste skydda användarnas personuppgifter och vara säker mot cyberattacker.
 • Lönsamhet

  Slutligen är det viktigt att din digitala produkt är lönsam på lång sikt. Det är viktigt att ha en tydlig affärsmodell och att produktens intäkter överstiger dess kostnader.