Let’s CoCreate

Let’s CoCreate

Vilken
utmaning står din verksamhet inför?

Utveckla framgångsrika digitala produkter

Utveckla framtidens digitala produkter och skapa nya intäktsströmmar och komplettera er befintliga verksamhet. Den här siten kan hjälpa er att identifiera era utmaningar och genom digitala lösningar få er verksamhet utvecklas och växa. Är ni redo att ta steget och påbörja er resa mot en effektiv och lönsam digital verksamhet?

Bergstopp

Så tar du fram en hållbar strategi och vision

Läs mer om strategiarbete
Respekt

Så skapar du moderna digitala tjänster

Läs mer om digitala tjänster
Flaskor

Så fortsätter du leverera värde och innovation

Läs mer om värdeskapande

Vanliga utmaningar

Vi gjorde en undersökning i vilken vi frågade beslutsfattare från Sveriges näringsliv om vilka utmaningar de och deras verksamheter ställs inför. Av alla svar vi fick var det fyra stycken som återkom flest gånger. Denna presenteras nedan.

 • "Vi håller på att halka efter och behöver ta tag i vår strategi”

  Det är lätt att fastna i långsamma interna processer. Då är modet att våga misslyckas i kombination med snabbhet och kompetens dina största vapen. För att lyckas behöver du ett snabbfotat och tvärtfunktionellt team med moderna arbetssätt. Lansera sedan snabbt och utveckla produkten kontinuerligt. Reid Hoffman, grundaren till Linkedin, sa det bäst “If you´re not embarrassed by the first version of your product, you´ve launched too late”.

 • "Vi behöver jobba närmare våra kunder och bli mer datadrivna”

  Dagens kunder har höga förväntningar. Oavsett om du behöver utveckla en app eller en helt ny plattform så måste den vara smart, modern, lönsam och anpassad för just ditt ekosystem. För att få större kunskap om dina kunder och användares behov och mål krävs kontinuerligt arbete med att identifiera nyckelvärden i din digitala affär. Att arbeta datadrivet med användare och kunder i fokus är rätt väg.

 • “Vi har ett tekniskt arv som gör det svårt att utveckla nya grejer”

  Teknisk skuld är en utmaning som många organisationer står inför. Det uppstår när man använder föråldrad teknik som hindrar organisationen från att anpassa sig till förändrade omständigheter. Det är viktigt att ta itu med teknisk skuld för att säkerställa organisationens överlevnad och tillväxt. Genom att hantera teknisk skuld kan organisationen skapa en mer flexibel och anpassningsbar teknisk infrastruktur som kan stödja nya affärsprocesser och möjliggöra innovation.

 • “Vi har en grym produkt men kan inte omvandla den till pengar”

  Att skapa intäkter för en digital produkt kan vara en utmaning. För att göra det behöver du utforska olika intäktsströmmar och skapa nya möjligheter. Det kan inkludera att erbjuda adderade tjänster, nya affärsmodeller och att arbeta mer datadrivet. Det är viktigt att vara kreativ och undersöka olika sätt att öka intäkterna för din digitala produkt. Genom att göra det kan du skapa en mer hållbar verksamhet och fortsätta att erbjuda värdefulla lösningar för dina användare.

Smartare, snabbare, bättre

Boka en föreläsning eller workshop i vår konceptstudio så kan du tillsammans med våra specialister hitta nya sätt att utveckla din digitala affär och produkt.

Vad består ditt digitala ekosystem av?

Strategi för nuläge och framtida utveckling

Din verksamhet behöver digital innovationskraft och en långsiktig hållbar strategi. Du har visionen men det gäller också att ta fram en strategi och affärsmodell som kan agera som katalysator för dina planer.

Digitala tjänster och produkter i toppklass

Dagens kunder har höga förväntningar. Oavsett om du behöver en app eller en hel plattform så måste den vara smart, modern, lönsam och anpassad för just ditt ekosystem.

Kundnärhet och användarupplevelse

Din produkt måste vara grundad i dina användares behov och problem. Genom att jobba nära dina kunder skapar du positiva upplevelser som skiljer sig från mängden.

Moderna tekniker för digital utveckling

Ny teknik och nya metoder dyker upp i tid och otid. Du måste ständigt testa och utvärderar för att få tillgång till de bästa resurserna i skarpa projekt.

Faktabaserad och effektiv utvecklingsprocess

Genom att arbeta agilt och datadrivet med moderna utvecklingprocesser säkerställer du att du levererar rätt värde till dina kunder med en snabb time-to-market.