Let’s CoCreate

Så tar du fram en hållbar
strategi och vision

Ladda ner gratis E-bok

Hitta vägen till din digitala affär

Misslyckas din digitala strategi?

Visste du att ett av de vanligaste skälen till att nya produkter misslyckas är bristen på affärstänk? Att verksamheten saknar en effektiv, långsiktig strategi? För att inte hamna där behöver du en hållbar affärsmodell – det vill säga en som har potential att bli lönsam.  


Vad krävs för en levnadskraftig digital strategi

Att ha en tydlig, långsiktig och välförankrad strategi är sättet din verksamhet blir framgångsrik, idag, imorgon och om 10 år. Nya tider medför nya och bättre sätt att tjäna pengar, lära känna dina kunder och förbättra livet för dina medarbetare. Oavsett bransch är digitala affärer framtidens största framgångsfaktor. Kanske sitter er verksamhet med en oupptäckt digital affärsmöjlighet. Digitala affärer öppnar för nya möjligheter och nya arbetssätt som har potentialen att revolutionera er verksamhet. 

 • Identifiera er vision för framtiden

  Ta fram en övergripande vision som fungerar som vägledning för verksamhetens beslut. Visionen ska vara ambitiös, inspirerande och skapa en gemensam bild över vilken riktning er verksamhet tar samt hur er digitala produkt ska utvecklas nu och i framtiden. Att ha en stark vision kan bidra till att verksamheten tar välgrundade beslut som är i linje med dess syfte och mål. Det kan också hjälpa till att navigera genom förändringar och utmaningar som kan uppstå.

 • Hur ser ert ekosystem ut?

  Ett digitalt ekosystem är ett nätverk av lösningar som ett företag använder för att driva sin verksamhet. För att skapa framgångsrika digitala produkter i världsklass måste du veta hur ditt ekosystem ser ut, vilka komponenter som ingår, hur de samspelar, vad som kan effektiviseras etc. Genom att kartlägga och förfina ert ekosystem kan ni skapa en mer sömlös användarupplevelse, erbjuda nya produkter och tjänster och slutligen maximera värdet med produkten och era intäkter. 


Ta fram en produktcanvas

Ett smidigt sätt att sammanställa och utvärdera din strategi är att använda en produktkanvas – en vidareutveckling av den populära Business Model Canvas. Du kan använda kanvasen som en checklista eller för att vässa ditt erbjudande, vilket kommer att behövas när du ska sälja in produkten till beslutsfattare och övriga intressenter. Under varje rubrik finns en fråga som hjälper dig att reflektera över de olika delarna av din nya affär. Målet är att få en överblick över produkten, vilket behov den täcker och om du behöver ytterligare information innan du går vidare till nästa steg – design och utveckling.

Skapa din produktkanvas tillsammans med oss

I vår konceptstudio kan du tillsammans med oss ta fram en produktkanvas för ditt företag och få handfasta tips från erfarna specialister på digital affärsutveckling.

Affären är kärnan i ditt ekosystem

I centrum av ditt ekosystem befinner sig din affär. Det är kring den allting kretsar. Alla företagsfunktioner och tjänster är kopplade till affären och bidrar till dess framgång. Genom att förstå sin affär kan bolag öka intäkterna, förbättra kundupplevelsen och optimera effektiviteten i hela ekosystemet. För att stärka affären är det viktigt att ha en helhetsbild av kundens behov och förväntningar samt marknadens trender och konkurrens. Att ha en stark affär betyder också att verksamheten kan investera i andra delar av ekosystemet som stöder och förstärker affären, såsom produktutveckling, marknadsföring och teknisk infrastruktur.


Framtidssäkra din digitala affär

 • Identifiera din affär

  Vari ligger egentligen din affär? Dagens digitala verklighet innebär en ständig konkurrens från såväl existerande som nya aktörer och tekniker. För att skapa framgångsrika digitala produkter krävs en strategi som tar hänsyn till detta föränderliga landskap men som samtidigt är väl förankrad i er affärsidé. 

 • Säkerställ er marknadsposition

  Vilken position ska din produkt ha på marknaden? Är det en ny innovation, en klar förbättring av ett befintligt erbjudande eller samma erbjudande till en mycket lägre kostnad? På vilket sätt hjälper produkten dina kunder och därmed dig att uppfylla dina mål?

 • Lär känna era konkurrenter

  För att undvika otrevliga överraskningar bör du i ett tidigt skede ta reda på hur marknaden ser och vad era konkurrenter gör bra eller mindre bra. Misströsta inte om det visar sig att någon redan testat din idé – det kan hända att du hittar nya öppningar och möjligheter.

 • Hur ska ni nå era första kunder?

  Så hur får du dina första användare och hur lockar du till dig ytterligare kunder? Här finns det inga rätt eller fel svar men se till att finnas där dina kunder finns. Marknadsföring i digitala kanaler är relativt billigt och fungerar för de flesta typer av produkter. Det är dessutom lätt att marknadsföra till rätt kundsegment. Ett annat sätt att nå ut till rätt personer är SEO (sökmotoroptimering). Oavsett vilka dina kunder är så kommer de garanterat att använda Google eller andra sökmotorer för att hitta lösningar på sina problem. Då ska din produkt synas direkt.

 • Identifiera din optimala digitala prismodell

  Utgå från dina kunders intressen, köpkraft och övriga förutsättningar. Hur ska din produkt dra in pengar? För digitala produkter finns betydligt fler alternativ än för fysiska, exempelvis engångssköp, abonnemang, betallicensering, annonsfinansierat med mera. Hur ska din produkt finansieras?