Tillbaka Tillbaka

Teknik

Utveckla kostnadseffektivt och hållbart med modern teknik

Utforska era tekniska möjligheter

När du skapat en prototyp är du en bra bit på väg mot en fungerande produkt! I nästa steg är det dags att knyta ihop säcken genom att överräcka prototypen till den del av teamet som omvandlar drömmen till verklighet – utvecklarna. Varje produkt är unik och kräver unika tekniska lösningar, det är därför essentiellt att veta vad som krävs för att skapa just er digitala produkt.


 • Tekniska förutsättningar och fallgropar

  Med affären och prototypen på plats är det snart dags att sätta igång och koda! Eller?  Nja, det återstår ännu några viktiga val. Det kanske viktigaste i det här stadiet är hur din produkt ska byggas, det vill säga vilken teknik den ska byggas på. 

 • Proof of Concept - ta reda på vad som går att bygga

  Om du och ditt team är osäkra på om din produkt verkligen går att bygga kan ni börja med att ta fram en Proof of Concept (PoC). En PoC är ett experiment som hjälper er att förstå vad som är tekniskt möjligt. Med en PoC säkerställer ni att ni inte tar er vatten över huvudet genom att lägga tid och pengar på något som inte går att utveckla.

 • Agil utveckling

  Nästan alla utvecklingsteam övergått till agil utveckling. Utvecklarna jobbar i cykler (sprints) under vilka produktens olika funktioner prioriteras upp eller ner beroende på vad som förväntas skapa störst affärsvärde. 18 Under arbetets gång för teamet löpande dialog med beställare, användare och övriga nyckelpersoner för att säkerställa att man är på rätt spår. Resultatet blir en produkt som alla intressenter utvecklat gemensamt och som uppskattas av alla parter.

 • Att välja rätt scope

  Produktens scope är de funktioner som ska ingå och övriga krav den måste uppfylla. När du jobbar med agil utveckling och MVP:er krävs is i magen när scopet ska bestämmas. Du kan nämligen aldrig veta precis hur din produkt ska se ut och fungera i början av projektet. Innehållet och utformningen växer istället fram i takt med att du och ditt team lär er vad kunden vill ha. 


Viktiga tekniska vägval

 • DevOps för hållbar utveckling

  DevOps är en metodologi som kombinerar utveckling (Development) och drift (Operations) för att möjliggöra en smidig och kontinuerlig leverans av mjukvaruprodukter. Genom att integrera dessa två områden och använda automatisering, samarbete och feedback-loopar, kan DevOps hjälpa till att öka hastigheten, kvaliteten och säkerheten i utvecklings- och driftsprocesserna. DevOps har blivit alltmer populärt som ett sätt att förbättra produktiviteten och effektiviteten inom mjukvaruutveckling och drift.

 • Skalbarhet

  Snabbhet och stabilitet är viktigt för att skapa ett säkert system och en bra användarupplevelse. Även om din produkt än så länge bara är i startgroparna är det viktigt att tänka på skalbarhet från början. En skalbar produkt bibehåller en bra prestanda även om belastningen ökar.

 • Existerande miljöer och tekniskt arv

  Om era system är föråldrade men fortfarande i bruk kallas detta för tekniskt arv. Att de är föråldrade innebär att det är svårt eller oekonomiskt att underhålla och vidareutveckla dem. Ibland är det helt okej att leva med ett äldre system som kommer att fasas ut. Däremot kan nyutveckling vara ett bra tillfälle att “städa bort” arvet och ta ett kliv framåt. 

 • Säkerhet, lagar och regler

  Det finns en mängd lagar och förordningar som reglerar hur och i vilken utsträckning data får samlas in och lagras. Några av de vanligaste förordningarna som är aktuella i samband med utvecklingsprojekt är: Dataskyddsförordningen (GDPR) Personuppgi!lagen (PUL) och E-handelslagen Se till att du och hela ditt team är införstådda med vad som gäller i ert fall.