Tillbaka Tillbaka

Design

Skapa produkter som dina användare älskar

Skapa produkter som användarna älskar

Att design är mer än färg och form känns nästan överflödigt att säga idag. Många har förstått vikten av design i modern utveckling och hur betydelsefullt det är för att lyckas med digitala affärer. Men vad är egentligen viktigt att tänka på och hur gör man för att få en produkt som användarna älskar och som samtidigt hjälper företaget nå sina mål?


Hur skapar du användarvänliga digitala produkter?

Värdet i en produkt finns inte i själva artefakten utan i interaktionen och användningen med den. Därför är det vitalt att skapa användarvänliga digitala produkter och positiva användarupplevelse. Starka användarupplevelser kommer ge dig intäkter och en större kundbas. Att annamma ett designdrivet arbetssätt innebär även att du säkerställer värdet med produkten och att time-to-market minskar drastiskt. Nedan presenteras fyra kritiska steg att följa för att utveckla en produkt som dina användare älskar. 

 • Lär känna dina användare

  Alla produkter springer ur ett behov. Ta reda på vad kunden vill ha och hur din produkt kan lösa det.​​

 • Identifiera mål och maximera investeringar

  Du vill självklart utveckla en produkt som uppfyller användarnas behov men som samtidigt är lönsam för företaget. Då gäller det att identifiera och prioritera vilken funktionalitet som ger mest “bang for the buck”.

 • Ta fram en prototyp

  Genom att testa prototyper mot dina framtida kunder får du en ärlig bild av hur de uppfattar din produkt utan att du behöver investera en massa tid och pengar.

 • Lära, bygga, mäta

  Vid ett användartest får dina nutida eller framtida kunder helt enkelt testa på att använda din prototyp.


 • Lär känna dina användare

  Innan du utvecklar en produkt måste du veta vilka dina användare är. Alla produkter springer ur ett behov.​​ Det kan vara ett problem som behöver lösas. ​​Det kan vara ett intresse som behöver stillas. ​​Det kan till och med vara något användarna inte ens visste att de behövde.​​ Nyckeln är att du som skapare av en digital affär måste man ha koll på vilka behov som finns.​ Ta reda på vad kunden vill ha och hur din produkt kan lösa det.

 • Identifiera dina användare

  För att identifiera dina användare och få en klar bild av deras behov behöver du genomföra någon form av research eller användaundersökningar. ​Det kan göras på olika sätt: intervjuver, workshops, enkäter, analytics m.m.​ Du kan sedan analysera det du kommit fram till och förankra det i din affärsidé och i utformandet av din produkt. Behöver du hjälp att identifiera användare, besök gärna vår konceptstudio.

 • Beskriv dina användare

  När du identifierat vilka dina användare är är det en god idé att  beskriva dem för att på så sätt konkretisera dina upptäckter. I vanligt sätt är att kategorisera dem i användarsegment. ​Varje segment får sedan representera en användare. Oftast görs detta genom personas eller proto-personas. Använd din segmentering för att prioritera funktionalitet som ska utvecklas.Funktionalitet och innehåll ska möta behov och efterfrångan från användare samt stödja dina affärsmålen annars är det en bortkastad investering. ​

 • Designa för specifika användare

  Många känner ofta en rädsla för att exkludera användare och på så sätt minska sin användarbas. ”Om jag utesluter massa användare kommer jag inte förlora affärer på det”?​ Vi anser att det är tvärtom. Genom att designa för specifika användare kommer du nå tusentals andra med liknande behov. ​Användarna får en produkt de älskar och du får trogna kunder som är beredda att betala bra, vilket leder till hållbara digitala affärer. 

Frågor att besvara om dina användare

 • Frågor att besvara om dina användare

  Kartlägg mål, attityder, teknisk förkunskap, motivation, sysselsättning mm.
 • Vad motiverar dem?

  Varför behöver de just din produkt? Vilket problem löser den för dina användare?
 • Vad gör din produkt bättre?​

  Hur står din produkts användarupplevelse ut från mängden?
 • I vilken situation används produkten?


  Var befinner sig användarna? Kontext, miljö etc.
 • Vilka incitament finns till köp?

  Vad är det som får användarna att göra ett första köp och hur behåller du dem?
 • Vad lockar din tilltänkta målgrupp?

  Finns det erbjudanden du kan ge early-adopters?

 • Identifiera mål och maximera investeringar

  För att inte ert hårda arbete med att identifiera användartyper ska gå förlorat är det viktigt att direkt förankra användarnas mål och se hur dessa matchar företagets övergripande mål. Du vill självklart utveckla en produkt som uppfyller användarnas behov men som samtidigt är lönsam för företaget. Då gäller det att identifiera och prioritera vilken funktionalitet som ger mest “bang for the buck”. Detta kan göras på lite olika sätt:

 • Planera din designprocess

  För att kunna arbeta effektivt och iterativt med design kan det vara bra att följa en design process. En klassisk design process kan dock vara ganska generell och statisk vilket gör den svår att omvandla i konkreta arbetsuppgifter och leverabler. Ett alternativ är då att skapa en Design Process Canvas™. Då fyller du helt enkelt i vilka uppgifter, metoder, kompetenser och leverabler som varje steg av design processen bör innehålla. Det ger dig en tydlig väg framåt som alla på företaget kan förstå och som gör det lättare att planera din tid.

 • Genomför en effektkartläggning

  Effektkartläggning är en metod för att maximera digitala initiativ som genomförs. Att helt enkelt värdera och identifiera vilka aktiviter och investeringar som har störst positiv effekt på en verksamhet eller en specifik produkt. Du får efter genomförd effektkartläggning en prioriterad lista med initiativ och funktionalitet som ger direkt värde för din digitala affär. 

Smartare, snabbare, bättre

Boka en föreläsning eller workshop i vår konceptstudio så kan du tillsammans med våra specialister hitta nya sätt att utveckla din digitala affär och produkt.

 • Ta fram en prototyp

  När utvecklingen är i full gång är det ofta svårt och dyrt att backa bandet. Därför behöver du skapa en tydlig bild av hur din produkt ska se ut och fungera innan du involverar utvecklingsteamet – en prototyp. Genom att testa prototyper mot dina framtida kunder får du en ärlig bild av hur de uppfattar din produkt utan att du behöver investera en massa tid och pengar. Genom att agera på deras feedback och anpassa designen därefter maximerar du möjligheten att lyckas.

 • Vad är en prototyp?

  En prototyp är en enkel modell av hur en produkt ska se ut och fungera. Utförandet kan vara allt från pappersskisser till en interaktiv mockup som ser nästan ut som en färdig produkt. Hur många funktioner en prototyp behöver innehålla och hur avancerad den ska vara kan variera. Eftersom det slutliga syftet med prototypen är att lämna över den till ett utvecklingsteam är det bra om den ger en tydlig bild av hur slutprodukten ska se ut och fungera.

 • Varför ska du ta fram en prototyp?

  För att säkerställa att din digitala affär och målgrupp är korrekta, bör du testa konceptet genom att skapa en prototyp. Använd prototypen för att genomföra användartester och få ärlig feedback. Det är också kostnadseffektivt och kan användas för att sälja idén till finansiärer. Att arbeta iterativt med design och prototyper minskar time-to-market och leder till en smartare och mer funktionell produkt. “If A Picture is Worth 1000 Words,​ A Prototype Is Worth 1000 Meetings” —Tom & David Kelley​.

Klassiskt tillvägagångssätt vid prototyping

 • Börja med att skissa ner en första design av din framtida produkt eller funktionalitet. Du kan antingen skissa på papper eller digitalt. Det viktigaste är att interaktionen står i centrum, inte utseendet, färgen eller formen.
 • Nästa steg är att ta fram en wireframe. Wireframes är vanligtivis svartvita digitala skisser som ger en inblick i hur de framtida produkten kan tänkas se ut, dess struktur, flöden och hur man navigerar. Tänk dig planritningen på ett hus.
 • Nästa steg är att gå från statiska wireframes till något som går att interagera med. I detta fall adderas färg, form och content på ett tydligare sätt och fokus ligger på det grafiska i kombination med användarupplevelsen.
 • Under hela processen och i alla steg måste dina skisser eller prototyper testas, utvärderas och förfinas. Helst ska såväl användare som intressenter testa din prototyp. På så sätt säkerställer du att funktionalitet och upplevelse håller måttet.

Andra sätt att utveckla snabbt och effektivt

 • MVP

  En Minimum Viable Product (MVP) är en första version av din produkt som innehåller precis det som behövs för att tillfredsställa kunderna och börja tjäna pengar. Det långsiktiga målet är att skapa en produkt som är precis rätt för din marknad. Genom att göra en MVP lägger du inte alla ägg i en korg genom att färdigställa produkten till hundra procent. Istället skapar du nåt som snabbt går att utvärdera, förfina och utveckla. På så sätt tjänar du pengar i alla delar av processen, både innan, under och efter lansering. 

 • Proof of Concept

  Om du och ditt team är osäkra på om din produkt verkligen går att bygga kan ni börja med att ta fram en Proof of Concept (PoC). En PoC är vad det låter som– ett sätt att testa koncept — ett slags experiment som hjälper er att förstå vad som är tekniskt möjligt.​ ​Du bygger en avgränsad bit av ett system där du kan testa flöde, integration och konfiguration. Med en PoC slipper du förhoppningsvis lägga tid och pengar på något som är omöjligt eller iaf väldigt svårt att bygga.​ 


 • Lära, bygga, mäta

  Användartestning är ett viktigt steg i att leverera den perfekta användarupplevelsen. Vid ett användartest får dina nutida eller framtida kunder helt enkelt testa på att använda din prototyp. Dina designers använder sedan olika metoder för att bedöma deras upplevelse. Utifrån sina observationer avgör de sedan hur designen behöver justeras för att förbättra upplevelsen ytterligare.

 • Iteration och agilitet

  Iteration är en viktig process vid digital utveckling eftersom det möjliggör för utvecklingsteamet att snabbt testa och förbättra produkten. Det minskar också risken för kostsamma och tidskrävande ändringar senare i utvecklingsprocessen. Genom att vara agil kan organisationer snabbt identifiera och lösa problem, ta snabba beslut och leverera värde till kunderna snabbare samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga, oavsett förändringar som sker. 

 • Lära

  En av de vktigaste aspekterna för att skapa hållbara och framgångsrika digitala produkter är att fortsätta lära sig mer om sin affär och alla dess beståndsdelar. Du blir aldrig fullärd då din marknad, dina användare och dina tekniska förutsättningar förändras hela tiden. Se till att dra lärdomar av allt ni bygger, och utvärdera de val och beslut ni tagit. Vad är det som behöver förändra och vad ska behålas som det är? Viktigast av allt, var inte rädd för förändring. Ett bra sätt för att ständigt utvecklas är att arbeta hypotesdrivet​. Det innebär att du sätter upp hypoteser och testar nya funktioner, utvecklingar etc. baserat på dem. Utvärdera sedan resultatet. 

 • Bygga

  Det bästa sättet att verkligen testa en hypotes eller idé är att faktiskt bygga den. Skapa en MVP eller ett proof of concept för att på ett enkelt sätt få något att arbeta vidare med, utvärdera och analysera. En MVP är en första enkel version av din produkt som bara innehåller det som verkligen är nödvändigt för att tillfredställa kunderna och börja tjäna pengar. Det innebär inte att kvaliteten ska bli lidande men att fokus ligger på de affärskritiska och användarkritiska faktorerna av produkten. En PoC är vad det låter som– ett sätt att testa koncept — ett slags experiment som hjälper er att förstå vad som är tekniskt möjligt. Var inte rädd för att exprimentera och våga testa nya vägar. 

 • Mäta

  Slutligen måste du kontinuerligt testa och analysera det ni byggt. Det är på detta sätt ni får ny kunskap och validerar de hypoteser ni hade initialt. För att analysera utfallet av er idé kan man exempelvis kolla på data över användadet, samla in användarfeedback, utvärdera lönsamhet. Viktigt att poängtera är att denna process, lära, bygga, mäta är en iterativ process som aldrig tar slut. Du måste hela tiden fortsätta förfina din produkt för att den ska hålla sig relevant och lönsam.