Tillbaka Tillbaka

Affär

Utforska din affär och gör den lönsam

Lyckas med din digitala affärsmodell

För att lyckas med din digitala affärsmodell krävs långsiktigt arbete och mod. Den digitala spelplanen är snabbrörlig och förändras hela tiden, något som till en början kan kännas svårhanterligt eller i vissa fall skrämmande. Försök istället se möjligheten med detta! Det finns alltid nya affärer att göra, nya marknadsandelar att konkurrera om och nya tekniska innovationer som banar vägen framåt. Framtiden är din, så länge du är strategisk och smart.


Innan du tar fram er
affärsmodell

Innan du tar fram en affärsmodell är det viktigt att ha en tydlig förståelse för alla de faktorer som påverkar er verksamhet. Kom också ihåg att en affärsmodell inte är statisk, utan behöver kontinuerligt utvärderas och anpassas för att möta nya utmaningar och möjligheter på marknaden. 

 • Identifiera din affär

  Vari ligger egentligen din affär. Dagens digitala verklighet innebär en ständig konkurrens från såväl existerande som nya aktörer och tekniker. För att skapa framgångsrika digitala produkter krävs en strategi som tar hänsyn till detta föränderliga landskap men som samtidigt är väl förankrad i er affärsidé. 

 • Säkerställ er marknadsposition

  Vilken position ska din produkt ha på marknaden? Är det en ny innovation, en klar förbättring av ett befintligt erbjudande eller samma erbjudande till en mycket lägre kostnad? På vilket sätt hjälper produkten dina kunder och därmed dig att uppfylla dina mål?

 • Lär känna era konkurrenter

  För att undvika otrevliga överraskningar bör du i ett tidigt skede ta reda på hur marknaden ser ut och vad era konkurrenter gör bra eller mindre bra. Misströsta inte om det visar sig att någon redan testat din idé – det kan hända att du hittar nya öppningar och möjligheter.

 • Hur ska ni nå era första kunder

  Så hur får du dina första användare och hur lockar du till dig ytterligare kunder? Här finns det inga rätt eller fel svar men se till att finnnas där dinna kunder finns. Marknadsföring i digitala kanaler är relativt billigt och fungerar för de flesta typer av produkter. Det är dessutom lätt att marknadsföra till rätt kundsegment. Ett annat sätt att nå ut till rätt personer är SEO (sökmotoroptimering). Oavsett vilka dina kunder är så kommer de garanterat att använda Google eller andra sökmotorer för att hitta lösningar på sina problem. Då ska din produkt synas direkt.

 • Identifiera din optimala digitala prismodell

  Utgå från dina kunders intressen, köpkraft och övriga förutsättningar. Hur ska din produkt dra in pengar. För digitala produkter finns betydligt fler alternativ än för fysiska, exempelvis engångssköp, abonnemang, betallicensering, annonsfinansierat med mera. Hur ska din produkt finansieras?

Ta din idé från hisspitch till MVP

Ta din idé från hisspitch till MVP. En fullmatad gratis guide om hur du utvecklar en framgångsrik digital produkt.

Hur tar du fram en affärsmodell?

För att ta fram en affärsmodell behöver du följa ett stegvis tillvägagångssätt som hjälper dig att definiera vad ditt företag kommer att erbjuda, hur du ska generera intäkter och hur du ska nå ut till dina kunder. Nedan presennteras några av de vanligaste frågorna du måste ställa dig för att skapa en realistisk och framtidssäkrad affärsmodell och metoder för att besvara dem.

Lär känna din marknad

Innan du lanserar en ny produkt eller försöker ta nya marknadsandelar måste du ha stenkoll på konkurrens- situationen. Först när du vet svaret på nedan frågor kan du skapa en produkt som tar marknaden med storm.

Frågor att besvara:

- Hur ser marknaden ut, vad är din roll i den? 

- Vilka konkurrerande lösningar finns idag? 

- Vilken målgrupp riktar sig konkurrenterna till?

- Hur tjänar konkurrenterna pengar?

- Vad gör konkurrenterna bra/mindre bra? 

- Vad skiljer dig från resten av marknaden?

Hur gör du?

- Genomför en marknadsundersökning

- Genomför en konkurrentanalys

- Gör en SEO analys

Veta hur du säljer din produkt

Det kan verka självklart men många fantastiska produkter har gått i graven till följd av dåligt planerad lanseringsplan. Att lansera en framgångsrik produkt är en balansgång som kräver tålamod och samtidigt en ständig vilja att utvecklas. Det är viktigt att kunna tjäna pengar snabbt utan att för den skull urholka den långsiktiga affärsidén.

Frågor att besvara:

- Hur kan vi tjäna pengar snabbt? 

- Hur ser intresset för produkten ut? 

- Vilken form av marknadsföring krävs?

- Hur kan vi börja bygga vårt varumärke?

- Hur kan vi snabbt få en trogen användarbas?

- Vilken aquisition cost har vi råd med?

- Har vi struktur på plats för att lansera iterativt, snabbt förändra/utvecklas och inte stagnera?

Hur gör du?

- Ta fram en MVP, en tidig version av produkten som gör att du tjänar pengar direkt

- Ha en fokusgrupp med framtida användare som kan ge feedback och testa produkten

- Gör små kampanjer för att testa budskap etc 

- Skapa en landningssida som beskriver din produkt. Se vad som driver användare till den

Definiera mättal och mål

En av de viktigaste delarna i alla digitala affärer är att arbeta datadrivet och iterativt. För att kunna göra det krävs att du har har tydliga mättal och mål. Det innebär att du kan utvärdera din tjänst kontinuerligt och se hur väl era investeringar når upp till målen. Viktigt när man sätter upp mål är att prioritera saker som ger en verklig effekt på din affär.

Frågor att besvara:

- Hur tar vi fram vilka mål som är kritiska för verksamheten?

- Vilka övergripande affärsmål finns?

- Vilka användarmål finns?

- Hur utvärderar vi att målen uppnås? 

- Hur prioriterar vi funktionalitet och content?

- Hur kan mätbar data göra att vi genererar vi leeads och/eller nya användare?

Hur gör du?

- Arbeta datadrivet. 

- Mät allt som är relevant för din affär

- Utvärderar och förfina kontinuerligt mättal

- Använda analytics-verktyg för att mäta

- Genomför effektkartläggning och prioritera dina investeringar

- Sätt upp digitala användarflöden och följ användarresan

- A/B testa för att snabbt kunna dra slutsatser

- Gör SEO analys för att optimera er synlighet