Tillbaka Tillbaka

Datadrivet

Arbeta datadrivet och maximera din digitala produkt

Alla pratar om datadrivet

Datadrivet handlar sällan bara om själva datamängderna i sig. Det handlar ytterst om ett datadrivet arbetssätt – där nyckeln ligger i verksamhetens förmåga att löpande anpassa sig efter kunskaper och insikter.

Datadriven organisation

Hur datadriven är din organisation?

Är det mycket snack och lite verkstad? Eller är ni ena riktiga praktexemplar?

Vad innebär ett datadrivet arbetssätt?

Ett datadrivet arbetssätt syftar till att utveckla verksamheter att fatta så rätt beslut som möjligt. Med relevant och korrekt informationen kan du med hjälp av vetenskaplig metodik, smart teknik och automatiseringar skapa värde i din verksamhet och för dina kunder.

Med ett datadrivet arbetssätt på plats uppstår en konkurrensfördel där gissningar och hypoteser omvandlas till fakta. Insikter och nya möjligheter uppstår som kan användas till verksamhetsutveckling och kundutveckling.


Områden inom datadrivet arbetssätt

Vi har identifierat fem olika områden inom det datadrivna arbetssättet - områden som verksamheter med datadriven ambition behöver behärska.

 • Data från relevanta källor och system

  Tillgång till data och insamling av data är såklart grundläggande. Att säkerställa att data från interna och externa källor håller god kvalitet, struktur och att dokumentation underhålls är ett viktigt uppdrag för en framgångsrik datadriven verksamhet.

 • Flexibel infrastruktur för hantering av data

  För att ta hand om insamlad data krävs en modern IT-struktur som möjliggör lagring, förädling, analys, delning och utveckling. Teknologin för att hantera data på bästa sätt utvecklas snabbt och ofta behöver ett flertal olika teknologier användas, samtidigt som kraven på säkerhet och efterlevande av regler för känslig data behöver vara på plats.

 • Förädling med analys­förmåga och AI

  Förmågan att förädla data är förmodligen det tyngst vägande området inom ett datadrivet arbetssätt. Här ryms förmågan att utvinna, förflytta, lagra och transformera data, men också förmågan att skapa insikter genom analytiska processer där Machine Learning spelar en stor roll.

 • Rätt användning av data

  Oavsett hur bra data som samlas in, ordnas, förvaras och analyseras, måste också verksamheten ta till sig och agera på de insikter som hittas. Insikter förädlas genom rapporter till beslutsfattare, automatiserade beslut eller produktrekommendationer till slutkund.

 • Datadrivet värdeskapande

  Ett datadrivet värdeskapande förutsätter att din verksamhet sätter strukturer och processer på plats. Genom att stötta och uppmuntra ett datadrivet arbetssätt utvecklas nya förmågor som stöttar såväl innovation som styrning. Ledningsgrupp, produktägare och utbildning, liksom forum för best practice säkerställer att det datadrivna arbetssättet får önskat genomslag.


Nästa sektion

Stärk din verksamhets innovationskraft