Design Process Canvas

2023-04-22
Kickstarta din digitala affär

Kickstarta din digitala affär

Föreläsningar och workshops

Boka ett pass i vår konceptstudio och boosta din affär.

Hur kan du få med alla delarna som en traditionell designprocess kräver och samtidigt anpassa dig efter moderna, snabba och agila utvecklingsprojekt? Detta problem tog sig våra designers an och svaret löd Design Process Canvas™.

En Design Process Canvas erbjuder en strukturerad och anpassningsbar designprocess som syftar till att tydliggöra designarbetet både internt och externt samt ge designers större möjlighet att skräddarsy sin process beroende på kontext och scope.

Vad vi vill uppnå

 • Tydliga förväntningar från kund

 • Kommunicera och planera designarbetet internt

 • Kommunicera värdet av designarbetet externt

 • Lättare att tidsuppskatta designfasen

 • Lättare att lämna över till andra personer i teamet

Vad vi vill bli

 • Mer strukturerade

 • Effektivare

 • Snabbare

 • Smartare

Därför behövs en designkanvas

Känner du igen dig i följande exempel? Ditt företag har en ny kund på kroken och arbetet med att planera ett framtida projekt är i full gång. Kunden förstår att den tekniska utvecklingen är komplex och har överseende med att detta tar en stor del av budgeten. Däremot tycker det inte att designfasen bör vara så omfattande. De har ju själva bra koll på sina användare och “vet vad de vill ha”. De har även en klar bild av hur applikationen bör se ut och kanske har de till och med tagit fram några enkla skisser att “utgå ifrån”.

Det ovanstående scenariot är inte alltför ovanligt för designers. Även om kunskapen kring design och användbarhet blivit större de senaste åren återkommer situationer där en designer måste motivera sitt bidrag och värde. En del av uppdraget blir således att sälja in designprocessen och tydliggöra värdet av den när ett projekt startas upp.

Gott så! Att formulera utkomsten av en designfas kan inte ses som negativt utan snarare vital för att faktiskt få ut den data man vill av den. Ibland är det dock lättare sagt än gjort. Kunder ser ofta design som ett stort och ganska luddigt koncept – “det är väl bara att snygga till det sen”. Således är det viktigt att påvisa bredden av bra design- och UX arbete, förklara vilka element som ingår i en designprocess och varför dessa steg är viktiga för att få en användbar och lönsam produkt.

I teorin ska designers genomföra omfattande användarstudier, iterera idéer och wireframes, skapa flera prototyper och såklart testa dessa på slutanvändare. Gärna i flera omgångar. Då och först då sätter utvecklingen igång. Realiteten ser dock lite annorlunda ut. De flesta projekt har antingen ett strikt tidsspann, begränsade resurser eller en stressad beställare. Inte sällan ”all of the above”. Glöm heller inte att den tekniska utvecklingen ofta behöver starta i princip samtidigt som designfasen. Resultatet blir att du väldigt sällan får möjlighet att genomföra det där stora UX-projektet med alla spännande metoder och aktiviteter du vill för att designa den ultimata användarupplevelsen.

För att ändå få med de viktigaste delarna av designprocessen gäller det då att arbeta effektivt och smart för att kunna göra ett bra jobb. Du måste helt enkelt prioritera vilka aktiviteter som är viktigast i det givna projektet, vilken data som är essentiell och sedan anpassa val av metoder utefter dina förutsättningar.

Lösningen: Design Process Canvas

Syftet med en Design Process Canvas är att du som designer ska kunna genomföra en klassisk designprocess men anpassa den utefter projektets scope, kontext samt dess ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar. Kanvasen hjälper dig att planera ditt designarbete, identifiera vilka metoder och aktiviteter som krävs för att gå i mål och kommunicera detta med kollegor och beställare. Det är också ett smidigt sätt att tidsuppskatta designarbetet, då faserna bryts ner i faktiska aktiviteter och kompetenser.

Beståndsdelar

Design Process Canvas baseras på en övergriplig och generell designprocess. Syftet är självklart att alla dessa delar är iterativa, även ifall designen på canvasen är strömlinjeformad.

De olika faserna är:

 1. Utforska

 2. Konkretisera

 3. Skapa

 4. Testa

Inom dessa fyra faser finns sedan ett antal underrubriker som syftar till att tydliggöra vilken typ av aktiviteter som behövs. Nedanför varje underrubrik kan du sedan fylla i vilka metoder, verktyg eller data som behövs, samt vilken kompetens som är involverad och hur lång tid du uppskattar att det tar.

Hur använder jag Design Process Canvas?

Först och främst måste du ha koll på vilka förutsättningar projektet i fråga har. Hur ser tidsramen ut, vilka ekonomiska möjligheter finns och vad är den faktiska utkomsten av projektet? Sen kan du fundera på vilka mål som finns med designfasen, vilken data som krävs och hur du ska tillskansa dig den. Du kan sen börja fylla i din Design Process Canvas. På Invativa försöker vi, när möjlighet finns, sitta flera personer och gemensamt fylla i canvasen. Detta för att säkerställa att rätt metoder och data används.

Börja sedan med att fylla i vilka metoder, aktiviteter eller data som krävs. När du definierat detta kan du sen fylla i vilka kompetenser/roller som krävs för de specifika aktiviteterna och uppskatta tidsomfång. Fortsätt sedan att gå igenom fas för fas och fyll i vilka aktiviteter som krävs.

Exempel på Utforska-delen av canvasen

När du har fyllt i hela canvasen har du en klar bild över vilka designaktiviteter som krävs för det specifika projektet och vilken data de bör utmynna i. Du vet även vilka kompetenser som krävs och hur lång tid det kan uppskattas ta, något som gör det lättare att resursplanera projektet internt. Canvasen fungerar även utmärkt att använda som underlag vid diskussioner med beställare. Du kan motivera de olika faserna i processen utifrån vilket värde olika aktiviteter ger projektet och i slutäbdan produkten. Förhoppningen är att detta konkretiserar och tydliggör arbetet du genomför och att design inte längre känns som en luddig process.

Karl Berggren

Karl Berggren

2023-04-22