Så skapade vi succétestet

2022-01-19
Hur stark är er innovationskraft?

Hur stark är er innovationskraft?

Gör testet

Med vårt test får du snabbt koll på vilken innovationskraft din verksamhet har.

Så skapade vi succétestet 

När vi lanserade innovationskraftstestet i februari 2020 kunde vi inte drömma om att intresset skulle vara så stort.  När nu nästan två år har passerat har flera hundra personer genomfört testet och vi kan redovisa hur resultatet ser ut så här långt. Extra roligt är att så många olika yrkesgrupper, åldersgrupper och medarbetartyper deltagit.  

Så utformade vi testet

Testet utgår ifrån elva olika områden som belyses från två olika perspektiv - det strategiska och det operativa. Det strategiska perspektivet handlar om ledningens vision och målstyrning. Det operativa handlar om organisationens drivkraft vad gäller entreprenörsanda. När det kommer till innovationskraft är bägge perspektiven nödvändiga.   

Testet består av totalt 22 frågor och efter att svaren analyserats delas resultatet in i sju olika “Personas”. Första tanken var att dela in resultaten i en klassisk “fyrfältare”, vilket den första versionen också bestod av när vi lanserade testet. Relativt snart upptäckte vi att fördelningen av resultaten hade stor viktning åt hög strategisk och operativ nivå.   

- Jag kommer ihåg att jag satt hemma vid mitt köksbord tillsammans med en kollega några veckor efter testet gått live och slet mitt hår, minns Sara Ingvarsson, en av grundarna till testet. Hur kan vi ge en mer nyanserad bild av dessa organisationer som har kommit en bit på vägen men inte hela vägen fram?  

Vi insåg att det finns många organisationer som har en stark vision och målstyrning och en drivkraft vad gäller entreprenörsanda men som ändå inte är bäst inom båda områden, dessa områden som  ”Shining Stars” behöver ha i dagens marknadskonkurrens. Lösningen blev att dela upp den översta fyrfältaren i ytterligare tre delar där de som svarat superhögt inom båda områdena hamnar i personan Shining Star. Vi frågade oss om vi kunde ge en mer nyanserad bild genom denna nya indelning och svaret var ja. Hypotesen stämde, över 70% av våra testdeltagare hamnade i den översta fyrfältaren och genom den förfinade indelningen gav testet en bättre möjlighet att segmentera denna grupp ytterligare och anpassa återkopplingen för att kunna ge mer adekvat feedback. Det är ändå en relativt hög procent som ligger inom denna kvadrant. På frågan vad som kan vara den bidragande orsaken till detta svarar Sara;  

- Många av de som hittat till testet har redan en viss nyfikenhet på innovation och vad kraften av den kan bidra till. Vi ser dock att den största gruppen inte återfinns i Shining Star men vad vi kan utläsa i resultaten är att testpersonerna antingen har många idéer men inte känner att de får full genomslagskraft i sin organisation eller att de vill skapa mer men inte får full stöttning av ledningen.   

Sara funderar vidare: 
– Jag tror att många som gör testet vill se om resultatet kan hjälpa dem att påverka sin omgivning att inse vikten av innovation. Det är även den indikationen som vi får när vi kontaktar deltagarna för att ta del av deras reflektioner.   

Över hälften är mycket innovativa eller har hög handlingskraft   

Av de som låtit testa sig hamnar över hälften i grupperna Early Bird (hög handlingskraft 30 %) och Just Do It (hög innovationskraft 25%) som innebär att de arbetar i en organisation där man är innovativ och  redo att sätta i gång med arbetet att ta till vara organisationens innovationskraft. Det är dock först i Shining Star (15%) som den fulla potentialen syns, där hittar vi organisationer som inte bara har de stora strategierna och idéerna eller som får jobbet gjort utan även de som hittat förmågan att kombinera dessa två. Det är i denna grupp som vi ser att man har en innovationskraft både på den operativa och strategiska nivån. Dessa företag sitter inte nöjda utan utmanar sig själva, sina medarbetare, kunder och konkurrenter att hela tiden bli bättre.  

De som genomför testet får svar i form av ett spindeldiagram inom de 11 olika områdena samt en beskrivning i klartext rörande sin persona. Det medföljer även en kort introduktion av de andra ytterligheterna. Som vi tidigare nämnt så finner vi  personas som Shining Star, Early Bird och Just Do It i ena ändan av skalan och i den andra de som har tappat gnistan och går i gamla hjulspår –  Sleeping Beauty, Day Dreamer och Sleep Walkers (cirka 30%).  

 

När strategin och det operativa inte är i samklang 

Hos Sleeping Beauty (16%) är det precis som hos Törnrosa, organisationen är i ett “förvaltningsmode” och agerar som de alltid har gjort. I organisationer som dessa finns ofta ett tankesätt att man är en gigant och att inget kan fälla dem. Tyvärr är detta tankesätt helt förödande för ett företag. När nya, snabbfotade företag flåsar dem i nacken och går förbi dem förstår man inte vad som hänt innan det kanske redan är för sent.  

På skalan intill Sleeping Beauty befinner sig de företag som antigen har en ledning som drömmer högt men saknar förmågan att få ner visionerna och tankarna till reella planer och aktiviteter. Dessa har vi valt att kalla Day Dreamers (8%). Man drömmer och har visioner men det slutar där, då förmågan att omsätta tankarna i praktiken saknas. Den minsta gruppen är Sleep Walkers (6%), som i motsats till Day Dreamer får saker gjorda men där det saknas mandat, styrning och visioner. Ledningen har ett förvaltningsmode med liten förmåga att tänka strategiskt och visionärt. Den innovationskraft och förflyttning som sker, kommer från gräsrötterna och beror snarare på tur än skicklighet.  

Samsyn eller diskrepans?  

När ett test är utfört sammanställs resultatet och skickas till testpersonen. En kort tid därefter hör vi av oss för att stämma av vilka tankar som resultatet väckt och om man önskar en fördjupad analys. De flesta svarar att resultatet stämmer bra överens med verkligheten och att det har gett dem en insikt i deras nästa steg och utmaningar. Många vill veta hur man kan komma vidare i sitt arbete och blir väldigt intresserade av att gå vidare med hjälp av ett möte med någon av våra expertgrupper. Ett led i detta är att låta fler inom organisationen genomföra testet för att sedan göra en fördjupad analys och därigenom få veta vilka områden inom organisationen som stämmer överens och vilka som är mindre följsamma. Testpersonerna undrar helt enkelt om den egna sanningen även är företagets sanning eller om det finns stor diskrepans mellan ledning, mellanchefer och medarbetare.  

- Det är verkligen spännande att få ta del av resultaten som kommer från samma organisation. Även om testet är kort och lättsamt ger det ändå ett bra nuläge av likheter och skillnader i upplevelser, säger Sara. – De spännande dialoger och infallsvinklar som skapas i gruppen när resultaten utvärderas och presenteras leder redan där till inspiration och positiv energi, avslutar Sara Ingvarsson.  

 

Anette Morsten

Anette Morsten

2022-01-19