Effectuation: Entreprenörskap för alla

2022-11-04
Hitta vägen till din digitala affär

Hitta vägen till din digitala affär

En guide för branschutmanare

Identifiera din digitala affär, förstå dina kunders utmaningar och utveckla digitala lösningar kostnadseffektivt och snabbare

Teorin bakom de fem principerna kallas effectuation (vi kan kalla det resultatdrivet entreprenörskap, i brist på svensk översättning). Den baseras på forskaren Saras Sarasvathy studie av 27 “super”-entreprenörer – det vill säga grundare av bolag värda mellan 200 miljoner och 6,5 miljarder dollar. Bland dem noterade hon en gemensam mentalitet.

Framgångsrika entreprenörer försöker inte förutspå framtiden, istället formar de den. De ser inte sig själva som offer för marknadskrafter, utan arbetar proaktivt och reaktivt för att säkra sin plats.

Sina insikter sammanfattade hon i följande fem principer, som hon menar alla kan lära sig:

En resultatdriven entreprenör ...

1. Gräver där hen står

Den resultatdrivna entreprenören utgår från sina befintliga medel och tacklar marknaden direkt. utan att lägga åratal på att kalkylera risker, samla resurser och vänta på “rätt tillfälle” som kanske aldrig kommer.

2. Förstår att risker finns …

… men att det inte är ett hinder. Istället för att sträva efter att ständigt minimera risker, förstår entreprenören vad hen har råd att förlora i varje steg av affären. Entreprenören agerar utefter det och skapar möjligheter – även där hinder uppstår.

3. Ser marknadens oberäknelighet som en möjlighet

Entreprenören omvandlar det oväntade till något lönsamt. Överraskningar och misslyckanden blir möjligheter att förstå marknaden och agera därefter.

4. Strategiska partnerskap > konkurrens

Entreprenören fokuserar på sina partnerskap snarare än på sin konkurrens. Genom att tidigt hitta intressenter, nätverka och skaffa lojala partners får den nya affären en stark grund att stå på.

5. Fokuserar på vad de kan kontrollera

Framtiden går som sagt inte att förutspå. Genom att alltid fokusera på vad som kan göras, snarare än tvärtom, jobbar entreprenören för att skapa framtiden, snarare än att vänta in den.

Resultatdrivet entreprenörskap ger inte svar på alla universums frågor, men går att applicera på de flesta utmaningar som entreprenörer någon gång ställs inför. Vi tror att detta gäller även dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter!

Digital entreprenör – är det du?

Är du nyfiken på hur de första stegen mot en digital affär ser ut rent praktiskt? Kolla i så fall in vår guide – Vägen till din digitala affär som du hittar i länken i toppen på sidan.Där kan du läsa om hur du får idéer till en innovativ digital tjänst, skapar ett vasst team och utvecklar tjänsten snabbt och kostnadseffektivt. Har du frågor eller funderingar, tveka inte på att höra av dig, så diskuterar vi gärna mer.

Karl Berggren

Karl Berggren

2022-11-04