Tillbaka Tillbaka

Agila team

Leverera snabbare med tvärfunktionella, agila team

Din produkt är ingenting utan teamet bakom

Att utveckla en digital affär är en multidimensionell process som kräver ett tvärfunktionellt team. Därför kan det finnas flera delar du behöver extern hjälp med. Här gäller det att välja rätt så att affären faktiskt produceras i linje med din vision. Det är därför viktigt att hitta ett alternativ som erbjuder rätt mängd flexibilitet, skalbarhet och bredd.


Vilken typ av team behöver du?

Hur ditt team ska se ut beror på dina nuvarande förutsättningar – vilka kompetenser som redan finns och vilken typ av tjänst som ska utvecklas. Vare sig du väljer att nyrekrytera, skaffa en partner, använda företagets förmågor eller kombinera, är det här ingredienserna som gör ett högpresterande team:

 • Full dedikation

  Om ditt företag har funnits ett tag sitter du säkert på ett flertal av de kompetenser som behövs. Men om de inte kan avsätta 100 % till den nya uppgiften blir det svårt att möta konkurrens från faktiska startups, vars enda fokus är att utmana branscher. Försök att skapa ett team där deltagarna kan engagera sig på heltid.
 • Tvärfunktionalitet

  Genom att samla människor från olika discipliner som jobbar mot ett gemensamt mål får du ett team som inte riskerar att fastna i gamla tankemönster. Deltagarnas samlade kompetens bör täcka delarna affär, design och teknik.
 • Entusiasm

  Viljan att förändra ska inte bara komma från din sida. Ett team som är entusiastiskt över en idé samarbetar bättre och levererar snabbare.
 • Tid

  Räkna inte med att ett nybildat team kommer prestera fullt ut direkt. De måste lära känna varandra, bli trygga i sina roller och skapa rutiner innan de kan leverera.

Ta din idé från hisspitch till MVP

Ta din idé från hisspitch till MVP. En fullmatad gratis guide om hur du utvecklar en framgångsrik digital produkt.

 • Inhouse-Team

  Jobbar du i ett medelstort till stort bolag har ni garanterat en dedikerad it-avdelning. Kanske har ni även en avdelning för R&D (research and development). Då har ni också tillgång till projektledare, utvecklare med mera som kan utgöra ditt nya produktteam. Kanske blir det svårt att frigöra ett team, alternativt ligger er it-avdelnings fokus på förvaltning snarare än nyutveckling. Det kan också hända att just de kompetenser du behöver saknas inhouse. Då behöver du istället hitta ditt team hos en extern partner.

 • Byråer, konsulter och frilansare

  Är du en del av ett startup eller ett mindre bolag kan det hända att du har begränsad tillgång till kompetens inhouse utöver din egen. Steget till att anställa en hel it-avdelning med alla kompetenser som behövs är stort och då kan en extern partner vara en säkrare väg att ta. Det finns gott om olika specialister på marknaden. Management-byråer, webb-byråer, it-konsultfirmor eller frilansare kan hjälpa dig att komplettera med det du behöver inom affär, design respektive teknik och ofta är de inte mer än en googling bort.

 • Skräddarsydda team

  Numera finns det också företag som erbjuder helhetslösningar när du behöver tillgång till många olika resurser och kompetenser. Skräddarsydda team kan underlätta hela processen för dig genom att ge dig tillgång till rätt kompetens “on demand”. Den kanske största fördelen med skräddarsydda team är att du slipper sätta ihop och träna teamet själv – något som kan snabba upp utvecklingen avsevärt och ge din produkt en kortare ”time to market”.

Rätt kompetenser i det tvärfunktionella teamet

Med de här punkterna i åtanke, väljer du ditt team med omsorg. Målet är att skapa ett slags start up-team för ditt företag. Ge deltagarna, interna eller externa, fullt mandat att fokusera helt på din nya digitala affär så kommer du att lyckas.

 • Databasarkitekt

  Arbetar med design, utveckling samt underhåll av databaser. 

 • Projektledare

  Planerar, styr och leder projekt. Har koll på bemanning, budget och att det övergripande arbetet flyter på. 

 • Back end-utvecklare

  Implementerar allt som pågår “under huven” såsom datainsamling, dataomvandling och kommunikation mellan databaser och servrar.

 • Front end-utvecklare

  Väver ihop back end med designen så att allting presenteras som det var tänkt till slutanvändaren.

 • Affärsutvecklare

  Affärsutvecklaren arbetar med att identifiera och skapa nya affärsmöjligheter för företaget genom att analysera och utvärdera marknaden, konkurrenterna och kundernas behov och önskemål.

 • Service designer

  En service designer arbetar med att designa hela användarupplevelsen för en tjänst eller produkt från början till slut. Det innebär att de fokuserar på att förstå användarnas behov och utmaningar, skapa användarcentrerade lösningar och utveckla strategier för att säkerställa att användarupplevelsen är konsekvent och sömlös över alla kontaktpunkter.

 • UX-designer

  En UX-designer (User Experience Designer) fokuserar på att skapa användarupplevelser för digitala produkter och tjänster som är användarvänliga, användbara och tillfredsställande. Arbetet innefattar bland annat research för att förstå användarens behov och beteende, generera idéer, genomföra användningstester, skapa flöden, prototyper och interaktionsdesign.

 • UI-designer

  UI-designers (User Interface Designer) skapar den visuella designen för en digital tjänst eller produkt, såsom en mobilapplikation eller webbplattform. De arbetar med allt inom gränssnitt, inklusive typografi, färgschema, ikoner, knappar och andra grafiska element.